Štampa

Servis

Servis i održavanje

Kvalitetno i na vrijeme – servis motora produžuje radni vijek vašeg motora, a samim tim i kompletne mašine.
Systems Servis je ovlašteni servis Perkins motora, bilo u garantnom ili vangarantnom roku. Poštujući servisne intervale propisane od strane proizvođača motora, koristeći originalne filtere i adekvatno motorno ulje, te rashladnu tečnost, sigurni ste da je vaš motor dobio ono šta mu treba, na vrijeme.

Ako je vaš motor u garantnom roku, Systems Servis je u obavezi da riješi bilo koji problem na njemu, ili da vam obezbijedi traženi rezervni dio. Ako se ispostavi da problem ili kvar na vašem motoru podliježe reklamaciji, isti će biti otklonjen besplatno.
U vangarantnom roku Systems Servis nudi nastavak saradnje kroz redovne servise, prodaju originalnih rezervnih dijelova, generalni remont motora sa garancijom.
Systems Servis posjeduje dijagnostički softwer za elektronske motore posljednje generacije, te samim tim može dijagnosticirati problem ili kvar i brzo ga riješiti